antipasat


antipasat
• anti trade

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ántipasát — a m (ȃ ȃ) geogr. veter v ekvatorialnem področju, ki piha v nasprotni smeri kot pasat in višje od njega …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • antipasati — antipasáti m mn <N antipàsāt, G antipasàta> DEFINICIJA meteor. vjetrovi iz zapadnih smjerova koji u suptropskim područjima na sjevernoj i južnoj poluci katkada pušu iznad pasata ETIMOLOGIJA anti + v. pasati …   Hrvatski jezični portal

  • anti... — ali ánti... predpona v sestavljenkah (ȃ) 1. za izražanje a) nasprotovanja, odpora: antiabsolutističen, antialkoholen, antifašist b) nasprotnega delovanja, učinkovanja: antifebrin, antitoksin c) nasprotnega položaja, gibanja v nasprotno smer:… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • pasát — a m (ȃ) geogr. stalni tropski veter, ki piha proti ekvatorju z jugovzhoda in severovzhoda: pas pasatov; pasat in antipasat …   Slovar slovenskega knjižnega jezika